VIII Zjazd Federacji Polskich Mediów na Wschodzie

DSC05414W Warszawie, w Centrum Prasowym Foksal, 21 września przedstawiciele blisko 30 redakcji z Litwy, Łotwy, Ukrainy, Białorusi, Rosji, Kirgizji, Czech i Węgier dyskutowali o wolności słowa, sytuacji polskich i polonijnych mediów, zagrożeniach hybrydowych i wyzwaniach stojących przed Federacją.

Spotkanie rozpoczął Juliusz Szymczak-Gałkowski, członek zarządu Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie”, współorganizatora wraz z Fundacją Wolność i Demokracja Zjazdu FPMnW. Michał Dworczyk, szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, zwrócił się do zebranych: „Osiem lat temu zakładaliśmy Federację, która miała stworzyć platformę wymiany informacji między różnymi środowiskami mediów polskich na Wschodzie, ale także zabiegać, by media polskie na Wschodzie mogły liczyć na właściwe i terminowe finansowanie, aby mogły się rozwijać zgodnie z potrzebami Polaków mieszkających na dawnych Kresach”.

Prezes Fundacji Wolność i Demokracja Lilia Luboniewicz odczytała list Adama Kwiatkowskiego, sekretarza stanu w Kancelarii Prezydenta RP, i życzyła zebranym, by przyciągali Polaków do polskości i zmieniali świat „słowem, obrazem i piórem”.

Wśród uczestników Zjazdu byli reprezentanci mediów żytomierskich: redaktor naczelna kwartalnika „Tęcza Żytomierszczyzny” Wiktoria Laskowska-Szczur i dziennikarka czasopisma Tetiana Petrowska, autorka programu TV „Polacy Żytomierzszczyzny” Olga Kolesowa, dziennikarka Sojuz TV Katarzyna Żygadło, a także redaktor ukazującego się w Winnicy miesięcznika „Słowo Polskie” Jerzy Wójcicki, redaktorzy dwutygodników: wychodzącego we Lwowie „Kuriera Galicyjskiego” i ukazującego się w Łucku „Monitora Wołyńskiego”.

Prezes Federacji Mediów Polskich na Wschodzie Jerzy Wójcicki przedstawił plan strategicznego podejścia do rozwoju organizacji w perspektywie lat 2022-2030.

Odbyły się cztery panele dyskusyjne. O polskich mediach na Białorusi i w Rosji rozmawiali: Marcin Herman, Andrzej Pisalnik, Jan Roman i Waldemar Czechowski. W debacie na temat wolności słowa na Ukrainie, w Rosji i na Białorusi uczestniczyli: Piotr Pogorzelski, Łukasz Adamski, Wojciech Jankowski i Jerzy Wójcicki. O bezpieczeństwie mediów w Internecie dyskutowali: Wojciech Pokora, Kamil Basaj i Marek Turaliński, a o zagrożeniach i wyzwaniach dla mediów na Litwie w obliczu wojny hybrydowej mówili Aleksander Radczenko, Ewelina Mokrzecka, dr Andrzej Pukszto i Rajmund Klonowski.

Uczestnicy Zjazdu mieli okazję zapoznać się z wystawą „Wojsko Rzeczypospolitej w czasach Stanisława Żółkiewskiego i Jana Karola Chodkiewicza”, przygotowaną przez Fundację „Pomoc Polakom na Wschodzie”. Ekspozycja powstała w ramach obchodzonego w 2020 Roku Stanisława Żółkiewskiego została uzupełniona o wątki związane z bitwą pod Chocimiem, której 400. rocznica przypada w tym roku. Jej aranżację i oprawę graficzną przygotował Radosław Szleszyński, opisy − historyk, dr Radosław Sikora. Na wystawę składa się 29 plansz z fotografiami ilustrującymi husarię i wojsko polskie z czasów hetmanów Żółkiewskiego i Chodkiewicza.

Członkowie Federacji Mediów Polskich na Wschodzie wybrali nowe władze. Przewodniczącym został Ryszard Stankiewicz z redakcji czasopisma „Polak na Łotwie”, prezes Związku Polaków na Łotwie. Zmienił się skład zarządu i rady oraz przyjęto nowych członków: redakcje z Litwy, Białorusi, Kirgistanu i Węgier.

Federacja Mediów Polskich została powołana do życia podczas konferencji medialnej, która odbyła się w Senacie RP w dniach 24–25 września 2013 roku z udziałem przedstawicieli blisko 20 polskich redakcji działających na Wschodzie. Obecnie federacja łączy ponad 40 podmiotów medialnych. Są to stacje telewizyjne i radiowe, gazety, czasopisma i portale internetowe. Celem Federacji jest krzewienie języka polskiego i kultury polskiej oraz usprawnienie współpracy między redakcjami oraz partnerami i instytucjami wspierającymi w Polsce.

Tetiana Petrowska

DSC05315 DSC05252 DSC05260 DSC05265 DSC05274 DSC05280 DSC05297 DSC05304 DSC05366 DSC05367 DSC05382 DSC05404 DSC05414