VII Zjazd Federacji Mediów Polskich na Wschodzie

1W Centrum Jana Pawła II w dniu 6 listopada w Warszawie odbył się VII Zjazd Federacji Mediów Polskich na Wschodzie. W Zjeździe uczestniczyli członkowie z Ukrainy, Białorusi, Litwy, Łotwy, Rosji, Kazachstanu i Mołdawii.

Na Sali obradowali z Ukrainy redaktor „Słowa Polskiego”i prezes Federacji Jurij Wójcicki, Wojciech Jankowski redaktor „Kuriera Galicyjskiego”, redaktor naczelna czasopisma „Tęcza Żytomierszczyzny” Wiktoria Laskowska-Szczur, również redaktorzy z Litwy Walenty Wojniłło – Wilnoteka i Rajmund Klonowski z „Kuriera Wileńskiego”. Część członków dołączyła się do obrad, dyskusji i wysłuchania prelegentów w trybie on-line przy pomocy platform ZOOM, Facebook i Youtube.

2 3

 

 

 

 

 

 

 

W Zjeździe wzięli udział sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta RP Adam Kwiatkowski,  pełnomocnik Rządu do Spraw Polonii i Polaków za Granicą Jan Dziedziczak, szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, współtwórca Federacji Michał Dworczyk, Marszałek Sejmu Małgorzata Gosiewska, Sławomir Kowalski, dyrektor Departamentu Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą Ministerstwa Spraw Zagranicznych, prezes Fundacji Wolność i Demokracja Lilia Luboniewicz i prezes Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie Mikołaj Falkowski.

4 bJerzy Wójcicki, prezes Federacji Mediów Polskich na Wschodzie poddał analizie obecnego stanu mediów polskich na Wschodzie, ich potrzeb oraz strategię rozwoju do 2030 roku.

Główne pytania, które stawiał Jerzy Wójcicki członkom Federacji dotyczyły ich pomysłów na wspólne projekty, propozycji usprawnienia współpracy z instytucjami państwowymi w Polsce, wizji organizacji w 2030 roku i innych tematów rozwojowych.

Oprócz rozmów na tematy stricte związane z działalnością FMPnW, w ramach tegorocznego zjazdu debatowano o perspektywach rozwoju współpracy w ramach Międzymorza i Trójkąta Lubelskiego, i sytuacji na Białorusi.

IMG_0026 4 4 a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podczas części zamkniętej członkowie redakcji polskich i polonijnych z Ukrainy, należących do FMPnW postanowili przedłużyć obecny skład Zarządu i funkcję obecnego prezesa na rok 2021 w związku z epidemią koronawirusa oraz podjęli uchwałę.

Uchwała nr 1/2020 podjęta przez dziennikarzy polskich zrzeszonych w Federacji Mediów Polskich na Wschodzie (FMPnW) w trakcie spotkania w dniu 6 listopada 2020 r.

 

Dziennikarze polscy i polonijni zrzeszeni w FMPnW, która działa na rzecz krzewienia języka i kultury polskiej, a także promowania dobrego imienia Polski w ich krajach zamieszkania, deklarują chęć dalszego poprawiania jakości treści swoich mediów przy aktywnej współpracy z partnerami z Polski.

 

Dla dużej części z nas tworzenie mediów polskich i polonijnych to działalność społeczna, trwająca często 24 godziny na dobę. W swojej pracy zmagamy się z wyzwaniami związanymi z utrzymaniem ciągłości realizowanych przez nas działań – mimo braku wsparcia w pierwszej połowie każdego kolejnego roku – oraz wewnętrznymi uwarunkowaniami politycznymi i społecznymi pojawiającymi się w naszych krajach.

 

Zaznaczamy, iż jakościowe zmiany w działalności FMPnW wymagają wyznaczenia planu rozwoju naszej organizacji w perspektywie czasowej do 2030 r. Zarysowanie obszarów, które wymagają wsparcia oraz skierowanie wspólnych wysiłków i zasobów na konkretne zadania, pozwoli usprawnić komunikację pionową oraz horyzontalną i pokaże naszym partnerom gotowość polskich mediów do wprowadzenia pozytywnych zmian.

 

Ze względu na wyzwania, które przyniósł w 2020 rok, w tym te związane z epidemią koronawirusa, informujemy, że dokładamy wszelkich starań do rzetelnego informowania o rozwoju sytuacji z uwzględnieniem punktu widzenia państwa polskiego.
Federacja Mediów Polskich na Wschodzie nie akceptuje łamania praw człowieka zarówno na Białorusi, jak i w żadnym innym kraju, w którym aktywni są jej członkowie. Opieramy swoją działalność na wartościach chrześcijańskich i demokratycznych, nie możemy być bierni wobec sytuacji, w której władze centralne stosują instrumenty represji, podobne do tych, jakich używano wobec naszych dziadków i pradziadków w latach 1937-1938.

 

Jesteśmy bardzo przychyli inicjatywom podobnym do Międzymorza czy Trójkąta Lubelskiego z uwzględnieniem aktywnego, a nie biernego, uczestnictwa krajów, które reprezentujemy. Zapewniamy również o naszej gotowości podjęcia działań mających na celu popularyzację tych inicjatyw na łamach wszystkich kierowanych przez nas mediów.

Biorąc pod uwagę obecną sytuację międzynarodową wywołaną pandemią, jak również w celu przyspieszenia i usprawnienia prac FMPnW jesteśmy gotowi zbierać się także w trybie on-line.

 

Odczuwamy silne wsparcie dla naszej aktywności płynące ze strony polskiego rządu i polskich instytucji pozarządowych. Zauważamy, że nasze postulaty sprzed roku, polegające na zapewnieniu ciągłości wsparcia, zostały uwzględnione i są brane pod uwagę podczas formowania budżetu na 2021 i kolejne lata. Apelujemy przy tym o przywrócenie dwuletniej promesy zapewniającej ciągłość i skuteczność pracy naszych redakcji.

 

Organizatorami VII Zjazdu Federacji Mediów Polskich na Wschodzie są Fundacje Wolność i Demokracja oraz Pomoc Polakom na Wschodzie. Projekt jest współfinansowany przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego dotyczącego pomocy Polonii i Polakom za granicą.

Wiktoria Laskowska-Szczur

Informacja

Federacja Mediów Polskich na Wschodzie to organizacja, która reprezentuje polskie redakcje działające na Wschodzie. Federację powołali 24 września 2013 roku przedstawiciele ponad 30 polskich redakcji z krajów dawnego ZSRS, uczestniczący w konferencji „Polskie media na Wschodzie” zorganizowanej w Senacie RP przez Fundację Wolność i Demokracja. Federacja została założona jako ciało wspierające i reprezentujące Polaków mieszkających za wschodnią granicą.

Zjazd na kanale Youtube:

https://www.youtube.com/watch?v=WdwZhEe8zGM&feature=youtu.be