Uroczystości w Berdyczowie

Uroczystości odpustowe w Ogólnoukraińskim Sanktuarium Matki Boskiej Szkaplerznej odbędą  się 17-18 lipca w Berdyczowie, obwód Żytomierski

Może być zdjęciem przedstawiającym tekst

plakat