Monthly Archives: Грудень 2012

Wycieczka śladami przeszłości … i nie tylko

Staraniem Żytomierskiego Obwodowego Związku Polaków na Ukrainie na czele z p. Prezes Wiktorią Laskowską-Szczur 17 listopada 2012 r. została zorganizowana wycieczka „Śladami Josepha Conrada Korzeniowskiego”, w której uczestniczyły dzieci ze szkółki sobotnio – niedzielnej języka polskiego przy ŻOZPU oraz uczniowie polskiego pochodzenia ze Szkoły Ogólnokształcącej nr 27 w Żytomierzu i obwodu żytomierskiego.  Uczniowie mieli możliwość lepiej poznać przeszłość związaną ze […]

Read more