Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan w Żytomierzu

IMG_16252 lutego 2020 roku w żytomierskiej katedrze św. Zofii miała miejsce modlitwa ekumeniczna, w której uczestniczyli przedstawiciele różnych wyznań chrześcijańskich.

W kościele katedralnym św. Zofii w Żytomierzu rozpoczął się Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan na całym świecie oraz Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan w Żytomierzu, zainicjowany niegdyś przez ks. biskupa Jana Purwińskiego.

W spotkaniu ekumenicznym wzięli udział biskupi i kapłani oraz pastorzy różnych wspólnot chrześcijańskich. Modlitwie przewodniczył biskup ordynariusz kijowsko-żytomierskiej diecezji Witalij Krzywicki, a poszczególni księża różnych wyznań skierowali do wiernych swoje słowo.

www.zozpu.zhitomir.net

IMG_1625 IMG_1627 IMG_1636 IMG_1640 IMG_1644 IMG_1645 IMG_1646 IMG_1650