Święto Mikołaja w szkole

IMG_0661Święto Mikołaja w szkole nr 28 Żytomierza (dyrektor Janina Glinczewska).
Dla uczniów pierwszej klasy, które uczą się Jezyka polskiego, zostały przekazane plecaki i nesesery.
Pierwszeklasisty recytowały wiersze i śpiewali polskie piosenki.
Św. Mikołaj i prezes Żytomierskiego obwodowego Związku Polaków na Ukrainie życzyła zdrowia i sukcesów w nauczaniu jezyka polskiego.
Wyprawki pierwszoklasistów ufundowała Fundacja „Pomoc Polakom na Wschodzie” i przekazała za pośrednictwem Zjednoczenia Nauczycieli Polskich na Ukrainie i Żytomierskiego Obwodowego Związku Polaków na Ukrainie.
Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego dotyczącego pomocy Polonii i Polakom za granicą.
www.zozpu.zhitomir.net
IMG_0649 IMG_0651 IMG_0653 IMG_0656 IMG_0661