STUDIA W POLSCE

Reklama katedry-1

W ramach  współpracy naukowej i kulturalnej między Polską a Ukrainą Katedra Ukrainistyki Uniwersytetu Warszawskiego zaprasza na studia na specjalności: ukrainistyka z językiem angielskim i rosyjskim. Dla osób polskiego pochodzenia, posiadaczy Karty Polaka, studia są bezpłatne (zgodnie z ustawą o Karcie Polaka). Katedra Ukrainistyki zwraca się do Państwa z uprzejmą prośbą o rozpowszechnienie informacji o zimowej rekrutacji w roku akademickim 2016/2017 wśród osób zainteresowanych, pragnących podjąć studia w naszej Katedrze już w lutym 2017 r.

 

ulotka2016c-1