Śpieszmy się kochać ludzi tak szybko odchodzą…

W Żytomierzu, w kościele pw. św. Wacława, 21 stycznia odbyła się msza święta za zmarłego rok temu byłego proboszcza parafii ks. prałata Ludwika Kamilewskiego.

Mszy świętej przewodniczył ordynariusz diecezji kamieniecko-podolskiej bp Leon Dubrawski w koncelebrze z biskupem emerytem Janem Purwińskim. Obecni byli arcybiskup żytomierski i poleski Ukraińskiego Kościoła Prawosławnego Włodzimierz Szłapak, prowincjał Stanisław Botwin, konsul generalny RP w Winnicy Damian Ciarciński, prezes Żytomierskiego Obwodowego Związku Polaków na Ukrainie Wiktoria Laskowska-Szczur, księża, siostry zakonne i wierni z różnych parafii diecezji kijowsko-żytomierskiej. Wszyscy modlili się o Boże miłosierdzie dla zmarłego.

Odsłonięto także tablicę pamiątkową pierwszego proboszcza parafii św. Wacława, ks. Ludwika Kamilewskiego, którą poświęcił bp Leon Dubrawski. Tablicę ufundowali parafianie.

Ksiądz prałat Ludwik Kamilewski, wytrwały organizator życia religijnego na Ukrainie, miał dar przekonywania i jednoczenia ludzi. Jego zasługą jest m.in. odzyskanie wielu kościołów katolickich w obwodzie lwowskim, na Wołyniu i Żytomierszczyźnie. Po mszy wspominano jego wkład w odbudowę kościoła św. Wacława na Kroszni w Żytomierzu, świątyń w miejscowościach Czernihów, Zabridia (dawniej Wieś Polska) i wielu innych, łącznie ok. 30.

Uroczystość zorganizował ks. kanonik Wiktorowi Makowski, obecny proboszcz kościoła św. Wacława.

Wiktoria Laskowska-Szczur

IMG_1089 IMG_11012 2а 3 4 5 6 6а 7 8 8а 9