Polskie lato w Żytomierzu!

W dniach 19-29 sierpnia bieżącego roku staraniami Żytomierskiego Obwodowego Związku Polaków na Ukrainie oraz dzięki pomocy Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” Oddziału w Łomży dla dzieci z polskich rodzin Żytomierza zostały zorganizowane półkolonie pt. „Lato z Polską”. Program półkolonij zawierał zajęcia języka, literatury, geografii, historii polskiej, warsztaty plastyczne i choreograficzne. Dla ułatwienia nauczania języka polskiego w trakcie prowadzenia zajęć sporo uwagi poświęcono wykorzystaniu pomocy multimedialnych (słuchanie płyt z polskimi pieśniami, przegląd filmów polskich).

Opiekę dzieciom oraz merytoryczne zabezpieczenie programu zajęć zapewniły doktorantka Zakładu historii Ukrainy Żytomierskiego Państwowego Uniwersytetu Maryna Babińska i studentka studiów magisterskich Instytutu Filologii Obcych Żytomierskiego Państwowego Uniwersytetu – Irena Kołosowska. Zajęcia choreografii prowadzone były przez Panią Irenę Switelską, zajęcia plastyczne – przez Panią Alinę Laskowską.

Organizatorzy postarali się o codzienne śniadania i obiady dla uczestników zgrupowania. W ramach półkolonij zostały zorganizowane trzy wycieczki po Żytomierzu i jeden wyjazd:

– do Katedry sw. Zofii w Żytomierzu (poprowadził proboszcz katedry ks. Grzegorz Rassolenko);

– do muzeum Borysa Latoszyńskiego w Żytomierzu (pod opieką dyrektora muzeum Pani dr Ireny Kopoć);

– do Obwodowej Biblioteki Naukowej im. O. Olżycza (oprowadzała bibliograf zakładu informacyjno-bibliograficznego, Pani Natalii Slusarenko);

– do muzeum  Josepha Conrada-Korzeniowskiego (wieś Terechowa), kościoła pw. Niepokalanego Poczęcia NMP i klasztoru karmelitów bosych w Berdyczowie, kościoła św. Barbary w Berdyczowie.

Dzieci pod kierownictwem opiekunów i nauczycieli przygotowały pożegnalny mini-koncert, który odbył się w ostatnim dniu półkolonii w gmachu Obwodowej Biblioteki Naukowej im. O. Olżycza.

Uczestnictwo w koloniach stało się dla dzieci zarówno świetną okazją do nauki języka, geografii, historii polskiej i zapoznania się z dziedzictwem  kulturalnym oraz tradycjami narodu polskiego. Poprzez lekcje, ćwiczenia czytania tekstów, zajęcia plastyczne i artystyczne otworzyły się przed nimi nowe możliwości  poznania bogactwa polskiej literatury i sztuki, wybitnych postaci historii, polityki i nauki polskiej, oraz wzmocnienia wiedzy o polskim dziedzictwieŻytomierszczyzny.

Uczestnicy półkolonij wraz z ich rodzicami wyrażająserdeczne podziękowania kierownikowi półkolonii, prezesowiŻytomierskiego Obwodowego Związku Polaków na Ukrainie Pani Wiktorii Laskowskiej-Szczur oraz prezesowi Odziału Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” w Łomży Pani Hance Gałązce.

Maryna Babińska