Polska młodzież z Żytomierza zwiedza miejsca pamięci narodowej

DSC_6561Uczniowie Polskiej Szkoły Sobotnio – Niedzielnej im. I.J. Paderewskiego działającej przy Żytomierskim Obwodowym Związku Polaków na Ukrainie zapoznali się z historią Kamieńca Podolskiego i Chocimia.

Polska młodzież z Żytomierza na wycieczce do Kamieńca Podolskiego i Chocimia zwiedziła miejsca związane z historią Polski i Ukrainy, z historycznymi postaciami, tak ważnymi dla obu krajów. Królowie Polski: Stefan Batory, Jan III Sobieski i Stanisław August Poniatowski zapisali się złotymi zgłoskami w historii tych ziem. Wśród historycznych postaci niemałą rolę odegrali wielcy wodzowie, jak hetman Karol Chodkiewicz i hetman wielki koronny Stanisław Jabłonowski.

Twierdza Chocimska unaoczniła i przypomniała młodzieży bohaterskie czyny zjednoczonych oddziałów wojsk polskich, litewskich i kozackich, brawurowe ataki polskiej husarii 11 listopada 1672 r. pod Chocimiem, która pod dowództwem Jana III Sobieskiego rozgromiła 60-tysięczną armię turecką. To właśnie po wiktorii chocimskiej hetman koronny Jan Sobieski udał się na elekcję do Warszawy, gdzie został wybrany na króla Polski.

Najcenniejszym zabytkiem Kamieńca jest zespół urbanistyczno-architektoniczny. Z perłami architektury oraz historią katedry pw. św. Piotra i Pawła uczestników wycieczki zaznajomił Stanisław Nagórniak. Po 27-letnim panowaniu Turków w Kamieńcu został przy katedrze św. Piotra i Pawła 33,5-metrowy minaret, który dzisiaj wieńczy pozłacana figura Matki Boskiej stojąca na muzuł­mańskim półksiężycu. Jest to jedyny na świecie minaret przy chrześcijańskiej świątyni, a jego pozostawienie było jednym z warunków karłowickiego pokoju z 1699 roku. We wnętrzu kościoła podominikańskiego zachował się też minbar, czyli ażurowa kazalnica służąca kiedyś imamom.

Znajomość Ojczyzny, jej historii i kultury to nie tylko książkowa wiedza, ale i szeroko pojęte krajoznawstwo, a przede wszystkim – znajomość miejsc, które stanowią polskie sacrum. To pamięć, która tworzy tożsamość… Jest to obowiązek bycia w miejscach, które tworzyły i tworzą dziedzictwo narodowe. Celem wycieczki edukacyjnej było zachęcenie uczniów do odwiedzania miejsc i obiektów „gdzie nasze serca i nasze dziedzictwo”.

Składam podziękowania za pomoc w przeprowadzeniu wycieczki ks. Jarosławowi Giżyckiemu TChr oraz Stanisławowi Nagórniakowi, prezesowi Kulturalno – Oświatowego Stowarzyszenia Polaków w Kamieńcu – Podolskim.

Projekt został dofinansowany przez Konsulat Generalny RP w Winnicy.

Wiktoria Laskowska-Szczur

www.zozpu.zhitomir.net

www.zozpu.zhitomir.net

DSC_6465 DSC_6466 DSC_6478 DSC_6490 DSC_6491 DSC_6498 DSC_6502 DSC_6512 DSC_6517 DSC_6528 DSC_6536 DSC_6538 DSC_6542 DSC_6545 DSC_6548 DSC_6549 DSC_6551 DSC_6561 DSC_6572 DSC_6581