Polacy w Żytomierzu uroczyście obchodzili Narodowe Święto Niepodległości

IMG_0306Program uroczystości niepodległościowych w Żytomierzu obejmował mszę świętą w intencji Ojczyzny, koncert „Za wolność waszą i naszą”, był wypełniony działaniami edukacyjnymi, artystycznymi, złożenie kwiatów i zapalenie zniczy w miejscach pamięci w Żytomierzu. Zorganizowane zostało „Stoisko Niepodległościowe”, wspólne śpiewanie Mazurka Dąbrowskiego oraz pieśni patriotycznych, odbył się konkurs plakatów, ogłoszone zostały wyniki Ogólnoukraińskiego Dyktanda. Uroczystości zorganizował Żytomierski Obwodowy Związek Polaków na Ukrainie.

Patriotyczny koncert „Za wolność naszą i waszą!” odbył się 13 listopada w teatrze lalkowym. Zgodnie z tradycją, odśpiewano hymny narodowe Polski i Ukrainy. Na scenie wystąpili artyści oraz uczniowie Polskiej Szkoły Sobotnio-Niedzielnej przy Żytomierskim Obwodowym Związku Polaków na Ukrainie, którzy przygotowali specjalny program z okazji Święta Niepodległości.

Popularne polskie utwory patriotyczne brzmiały w nowej współczesnej aranżacji. Pieśń „Jedenasty listopada”, zaśpiewana przez solistkę Anitę Cyporenko, od razu stworzyła świąteczną atmosferę. Laureatka międzynarodowych konkursów i festiwali, wokalistka Żytomierskiego Obwodowego Związku Polaków na Ukrainie Natalia Zubarewa zaprezentowała piosenkę «Uwierz, Polsko!». Przykładem ta no, jak pieśń łączy pokolenia, jest duet rodzinny Stokrotki  (Natalia Zubarewa i Anita Cyporenko), który zaprezentował utwór „Jak długo na Wawelu”. Tancerze Zasłużonego dla Kultury Polskiej Ludowego Zespołu Polskiego Tańca Koroliski pod kierownictwem Zasłużonej dla Kultury Polskiej Ireny Świtelskiej wykonali majestatyczny „Polonez”.

Inscenizację pod nazwą „Ku niepodległości” przygotowali uczniowie Polskiej Szkoły Sobotnio-niedzielnej im. I. J. Paderewskiego oraz młodzi artyści Polskiego Dziecięcego Teatru Lalek ModernPol pod kierownictwem Wiktorii Zubarewej. Widzowie zobaczyli teatralne przedstawienie spotkania wodza Józefa Piłsudskiego i Ignacego Jana Paderewskiego, wysłuchali również wierszy patriotycznych oraz opowieści o dawnej historii.

Ujmującą kompozycję wokalno-choreograficzną stworzyli artyści pod kierownictwem Ireny Świtelskiej. Przy dźwiękach piosenki „Wisła” w wykonaniu Anity Cyporenko młodsza grupa uczestników zespołu Koroliski z werwą zatańczyła krakowiaka.

Z wiązanką piosenek patriotycznych wystąpił Zasłużony dla Kultury Polskiej Polski Dziecięcy Zespół Wokalny Dzwoneczki pod kierownictwem Zasłużonej dla Kultury Polskiej Jadwigі Poliszczuk і Bogdana Poliszczuka.

Finalnym akordem koncertu była kompozycja „Tu wszędzie jest moja ojczyzna!” w wykonaniu Natalii Zubarewej oraz Zespołu Koroliski (choreografia Ireny Świtelskiej).

Widzowie owacjami na stojąco nagrodzili artystów. Koncert zakończył się wspólnym odśpiewaniem przez zespoły i solistów Mazurka Dąbrowskiego i „Roty”. Do śpiewu włączyli się wszyscy zebrani.

Koncert rozpalił serca publiczności, pokazując najpiękniejsze oblicze przyjaźni narodów polskiego i ukraińskiego. Wszyscy uczestnicy koncertu otrzymali nagrody i upominki.

Zostały ogłoszone wyniki Ogólnoukraińskiego Dyktanda z Języka Polskiego „Ja piszę, Ty piszesz, My piszemy… po polsku”, zwycięzcom wręczono dyplomy i nagrody.

Życzenia Polakom złożyły działaczki organizacji zajmujących się odrodzeniem polskości: prezes Związku Nauczycieli Polonistów Żytomierszczyzny Mirosława Starowierow, prezes Asocjacji Polskiej Młodzieży na Żytomierszczyźnie Maria Pywowarska. Prezes Żytomierskiego Obwodowego Związku Polaków na Ukrainie Wiktoria Laskowska-Szczur w swoim wystąpieniu nawiązała do wspólnej walki Polaków i Ukraińców z bolszewikami w 1920 roku o niepodległość, okupioną krwią poległych. „Hasło „Za wolność waszą i naszą” jest aktualne także dzisiaj, kiedy Ukraina broni swojego prawa do niepodległości i czuje pomoc narodu polskiego. Jak lekko stracić niepodległość, a jak że trudno odzyskać i utrzymać”– powiedziała.

Przy Stoisku Niepodległościowym każdy mógł dostać kokardę narodową, czyli kotylion w barwach biało-czerwonych, książki i śpiewniki z polskimi pieśniami patriotycznymi. Dla wszystkich obecnych przygotowano słodki poczęstunek, nie zabrakło tradycyjnych rogali świętomarcińkich.

W niedziele 15 listopada w katerze kijowsko-żytomierskiej św. Zofii odbyła się msza święta, jak co roku, w intencji Ojczyzny, którą celebrował ks. dziekan Witalij Bezszkury.

Warto nadmienić, że 100 lat temu odbyła się uroczysta msza święta w katedrze św. Zofii w Żytomierzu z udziałem polskich i ukraińskich żołnierzy oraz Naczelnego Wodza Józefa Piłsudskiego.

Polacy również uczcili miejsca pamięci w Żytomierzu, zostały złożone biało-czerwone kwiaty i zapalone znicze przy tablicach pamiątkowych Ignacego Jana Paderewskiego i Lecha Kaczyńskiego, pod pomnikami św. Jana Pawła II i Jarosława Dąbrowskiego, a na Polskim Cmentarzu na grobie rodziców Paderewskiego Jana i Anny z Tańkowskich.

Obchody Narodowego Święta Niepodległości Polski w Żytomierzu są tradycyjnym przedsięwzięciem Żytomierskiego Obwodowego Związku Polaków na Ukrainie, które pokazuje łączność narodów Polski i Ukrainy.

Projekt „Dla Niepodległości – kontynuacja” jest realizowany przez Fundację Wolność i Demokracja przy wsparciu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach zadania publicznego dotyczącego pomocy Polonii i Polakom za granicą.

Ze względu na sytuację epidemiologiczną działania były podejmowane zgodnie z zasadami bezpieczeństwa epidemiologicznego.

Wiktoria Laskowska-Szczur

1 1a 2 3 IMG_0140 IMG_0147 IMG_0153 IMG_0180 IMG_0193 IMG_0213 IMG_0222 IMG_0227 IMG_0234 IMG_0237 IMG_0241 IMG_0264 IMG_0268 IMG_0274 IMG_0285 IMG_0306 IMG_0319 IMG_1696 IMG_1815 IMG_1821 IMG_1828