Monthly Archives: Липень 2019

Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia w Żytomierzu

Wolontariusze X Akcji Mogiłę pradziada ocal od zapomnienia z Lybawki (woj. Dolnośląskie, Polska) i młodzi ludzi z Żytomierskiego Obwodowego Związku Polaków razom porządkowali Polski Cmentarz w Żytomierzu. Akcja organizowana jest przez pani redaktor programu Wschód TVP Polonia Grażynę Orłowską – Sondej z partnerem w Żytomierzu Żytomierskim Obwodowym Związkiem Polaków na Ukrainie. Celem akcji jest porządkowanie polskich grobów pochowanych na terytorium Ukrainy. […]

Read more

Могилу прадіда врятуй від забуття!

Учасники Х Акції «Могилу прадіда врятуй від забуття» з Любавки (Нижньосілезьке воєводство, Польща)  та  волонтери з Житомирської обласної Спілки поляків разом впорядковували  Польський цвинтар у Житомирі. Акція організована редактором  програми Wschód TVP Polonia  Гражиною Орловською – Сондей з партнером у Житомирі ГО «Житомирська обласна Спілка поляків України». Метою акції є впорядкування  могил своїх прадідів, які похоронені на території України. До […]

Read more

Od Unii Lubelskiej do Unii Europejskiej

Nagroda dla Żytomierskiego Obwodowego Związku Polaków na Ukrainie Na zaproszenie Stowarzyszenia Wspólnota Polska Oddział w Lublinie (prezes Dariusz Śladecki) delegacja z Żytomierskiego Obwodowego Związku Polaków na Ukrainie wzięła udział w uroczystościach poświęconych 450-lecie podpisania Unii Lubelskiej. Uroczystości rozpoczęły się ekumieniczną mszą w w bazylice oo. Dominikanów, gdzie przed 450 laty podpisano dokument wiążący Polskę i Litwę. W Trybunale Koronnym władze […]

Read more