Okrągły stół: „Żytomierszczyzna wielonarodowa” poświęcony 30. rocznicy odzyskania niepodległości przez Ukrainę

DSC03877

W Żytomierskiej Radzie Obwodowej przeprowadzono dyskusję okrągłego stołu poświęconego 30. rocznicy odzyskania przez Ukrainę niepodległości „Żytomierszczyzna wielonarodowa” z udziałem stowarzyszeń mniejszości narodowych i kulturalnych obwodu Żytomierskiego.

Do wydarzenia dołączył się przewodniczący Rady Obwodowej Wołodymyr Fedorenko, zastępca Przewodniczącego Obwodowej Administracji Państwowej Natalia Ostapczenko, zastępca Dyrektora Departamentu Kultury, Młodzieży i Sportu Switłana Jarmołycka, Dyrektor Biura Wykonawczego Rady Obwodowej Ołeksandr Pałamarczuk .

Przed spotkaniem przewodniczący sejmiku zapoznał się z wystawą stowarzyszeń mniejszości narodowych regionu, podczas której przedstawiciele prezentowali swoje narodowe stroje, symbole, pamiątki i tradycyjne smakołyki.

Celem spotkania jest podkreślenie znaczenia wkładu każdej istniejącej mniejszości etnicznej na terenie Żytomierza oraz rozwój jej potencjału kulturalnego, gospodarczego, naukowego i twórczego.

„Wszyscy jesteśmy różni, ale równi! Jesteśmy jedną wielką rodziną. Żytomierz to nasz wspólny dom, a Święto Niepodległości to nasze wspólne święto! Kiedy Rosja zaatakowała naszą ziemię, zjednoczyliśmy się i oparliśmy agresji wroga. Ukraina wciąż ponosi straty, a wojna nie wybiera narodowości…” – powiedział Wołodymyr Fedorenko i poprosił o uczczenie pamięci tych, którzy oddali swoje życie za wolność i niepodległość naszego państwa.

Marszałek Województwa Śląskiego Jakub Helstowski złożył zyczenia z okazji 30. rocznicy odzyskania przez Ukrainę niepodległości.

Przewodniczący rady wraz z Natalią Ostapczenko złożył podziękowania i symboliczne upominki prezesom stowarzyszeń mniejszości narodowych i kulturalnych Obwodu Żytomierskiego.

Przewodnicząca Rady Koordynacyjnej Mniejszości Narodowych przy Żytomierskiej Obwodowej Administracji Państwowej W. Laskowska-Szczur zwróciła uwagę, że w trakcie prac Rady Koordynacyjnej wielokrotnie podnoszono kwestie wspierania działalności wspólnot narodowych w obwodzie żytomierskim. Trwają prace nad uczczeniem pamięci represjonowanych w latach 30., wspólnie organizowane są Dni Europy, Festiwal Poleska Rodzina, Dni Języka Ojczystego, okrągłe stoły. Ukazał się album i film „Żytomierszczyzna wielonarodowa”.

Uczestnicy obejrzeli także wideo „Żytomierszczyzna wielonarodowa”, a każdy z obecnych przedstawicieli stowarzyszeń narodowych i kulturalnych Obwodu Żytomierskiego pogratulował z okazji 30-lecia odnowienia Niepodległości Ukrainy w swoim ojczystym języku.

Spotkanie zaowocowało wspólnym apelem uczestników Okrągłego Stołu do publiczności, w którym zauważają, że nasz kraj ma wszelkie warunki do rozwoju wszystkich narodowych języków i kultur, są dumni z osiągnięć ojczyzny i szczerej troski o interesy narodowe Ukrainy, a także o zachowanie jej integralności terytorialnej.

www.zozpu.zhitomir.net

oraz  zt.gov.ua

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 DSC03783 DSC03847 DSC03877 IMG_5631