Miedzynarodowy Dzień Języka Ojczystego na Żytomierszczyźnie

DSC_3171Miedzynarodowy Dzień Języka Ojczystego na Żytomierszczyźnie

X Konkurs Ortograficzny „Mistrz ortografii polskiej”

I Konkurs Historyczny

 

Naród żyje, dopóki język jego żyje

 

19 lutego w Żytomierzu odbył się Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego. Organizatorzy obchodów są Żytomierski Obwodowy Związek Polaków na Ukrainie, Obwodowa Administracja Państwowa, Informacyjno-Owiatowy Centrum KUL pod honorowym patronatem Konsula Generalnego RP w Winnicy p. Tomasza Olejniczaka.

W Obwodowej Bibliotece ponad 130 uczniów żytomierskich szkół średnich oraz polskich szkół sobotnio-niedzielnych (ŻOZPU, Związku Polaków na Ukrainie w Korosteniu, Kulturalno – Oświatowego Związku Polaków Ukrainy іm. Władysława Rejmonta, Związku Polaków na Ukrainie Oddział w Korostyszewie, Olewskiego rejonowego Związku Polaków na Ukrainie) pisali X Dyktando „Mistrz ortografii polskiej”. Zanim uczniowie zabrali się do pisania, do uczestników i do nauczycieli zwrócił się ze słowem Konsul Generalny RP w Winnicy p. Tomasz Olejniczak. W swojej przemowie zwrócił uwagę na wieloletnią tradycję tego konkursu i jego rolę w kształtowaniu nawyków poprawnej polszczyzny, życzył uczestnikom konkursu „połamania pióra”. W szczególny sposób podziękował prezes Żytomierskiego Obwodowego ZPU p. Wiktorii Laskowskiej-Szczur za organizację obchodów. Wiktoria Laskowska-Szczur ze swej strony podziękowała uczniom i nauczycielom za liczne przybycie.

Dyktando zostało zaproponowane przez Ministerstwo Oświaty i Nauki Ukrainy, został odczytany przez p. dr Wiktorię Wachowskę.

W Konkursie Historycznym wzieło udział 54 uczestnika, testy były opracowane przez nauczyciela z historii (ORPEG) p. Roberta Stepaniuka.

Dla zwycięzców przewidziane atrakcyjne nagrody od Konsulatu Generalnego RP w Winnicy, dyplomy a główną nagrodą – wyjazd wakacyjny do Polski.

Po zakończeniu dyktanda w auli Żytomierskiej Obwodowej Bibliotece odbył się koncert z udziałem mniejszości narodowych – Polaków, Czechów, Niemców, Żydów i Ormian.

Widzowie nagradzali gromkimi brawami piękne występy uczniów szkół sobotnio-niedzielnych, członków Polskiego Teatru Lalek „Modernpol” funkcjonujących przy Żytomierskim Obwodowym Związku Polaków na Ukrainie (kier. Wiktoria Zubarewa – nauczycielka języka polskiego), Zespołu Polskiego Tańca „Koroliski” (kier. Zasłużona dla Kultury Polskiej Irena Świtelska).

Czeską kulturę reprezentował zespół „Wołyńskie Czechy”, dziecięcy zespół „Rozmarinek” (kier. Olena Łagowska i nauczycielka Ewa Rżęzniczkowa), Niemieckie Towarzystwo „Wiedergeburt” duet z Korostenia, (kier. Olga Antoniuk). Wiersze o Armenii w języku ojczystym deklamowała młodzeż. Z okazji Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego ze słowami wdzięczności i gratulacjami zwrócił się p. Konsul Generalny RP w Winnicy p. Tomasz Olejniczak, Radca Ambasady Czeskiej Republiki p. Dawid Maszek, prezes Żytomierskiego Obwodowego Związku Polaków na Ukrainie p. Wiktoria Laskowska-Szczur, a także dyrektor biura Stowarzyszenia Ormian „Erebuni” Wage Petrosian, prezes Towarzystwa Niemców „Wiedergeburt” w Korosteniu Olga Antoniuk.

DSC_3160 DSC_3167 DSC_3171 DSC_3187 DSC_3206 DSC_3208 DSC_3211 DSC_3212 DSC_3214 DSC_3219 DSC_3227 DSC_3243 DSC_3250 DSC_3256 DSC_3264 DSC_3275