Konsekracja nowego biskupa ordynariusza kijowsko-żytomierskiego

19399433_1519837268055983_3583590554064782307_nW uroczystość Narodzin św. Jana Chrzciciela 24.06.2017 diecezja kijowsko-żytomierska otrzymała nowego biskupa ordynariusza, został nim ks. Witalij Krywicki, salezjanin. Konsekratorami nowego Pasterza diecezji byli: nuncjusz apostolski abp Claudio Gugerotti, abp metropolita archidiecezji lwowskiej Mieczysław Mokrzycki i ordynariusz diecezji odessko-symferopolskiej bp Bronisław Bernacki. W uroczystościach wzięli udział prawie wszyscy rzymskokatoliccy biskupi Ukrainy a także Goście-biskupi  z Białorusi i Mołdawii, ponadto biskup grekokatolicki z Koomyi i biskupi prawosławni. Ponad 200 księży przybyło do Kijowa z różnych diecezji, przede wszystkim zaś prezbiterzy z diecezji kijowsko-żytomierkiej. Słowa przywitania wygłosił tymczasowy administrator apostolski, bp Witalij Skomarowski z Łucka. Nuncjusz Apostolski w swoim kazaniu nakreślił zadania nowego ordynariusza, a szczególnie to, iż wniesie do Kościoła swój szeroki punkt widzenia, bp Witalij Krywicki bowiem pochodzi z Odessy, miasta kosmopolitycznego i otulonego przez morze. Spoglądanie na horyzont morski otwiera oczy i każe patrzeć dalej. Nuncjusz podkreślił zapał apostolski, szczególnie ten skierowany ku młodzieży. Kaznodzieja wyraził pragnienie, aby nowy biskup przemawiał do ludzi „od serca do serca”.

Na szczególną uwagę zasługuje fakt, że w uroczystości konsekracji biskupiej uczestniczyła Czcigodna Matka nowego biskupa, oraz abp metropolita na Białorusi Tadeusz Kondrusiewicz, który przed zgoła 20 laty przyjmował młodego odesytę do seminarium w Grodnie.

Abp metropolita lwowski podkreślił ważną myśl, a mianowicie, że sukcesję apostolską bp Witalij otrzymał od abpa Claudio, który z kolei był przed 17 laty konsekrowany przez św. Jana Pawła II. Abp Mieczysław życzył nowemu biskupowi kijowsko-żytomierskiemu tej właśnie świętości, która płynie z życia Papieża Polaka.

W imieniu prezbiterium diecezji kijowsko-żytomierskiej przemawiał ks. kan. Wiktor Makowski, proboszcz katedry żytomierskiej. W pięknych słowach nawiązał do historii diecezji kijowskiej, sięgającej połowy X wieku i jej założyciela św. Liburcjusza. Nie zabrakło również wspomnienia o zmarłym przed rokiem ś.p. arcybiskupie kijowsko-żytomierskim Piotrze Malczuku i słów wdzięczności pod adresem bpa seniora Jana Purwińskiego oraz bpa Witalija Skomarowskiego, który podjął się obowiązków administratora diecezji na czas wakansu.

Wśród zgromadzonego ludu Bożego nie mogło zabraknąć delegacji z Żytomierza. Pani Prezes ZOZPU Wiktoria Laskowska-Szczur w otoczeniu dzieci z zespołu tanecznego „Koroliski” wręczyła Jego Ekscelencji wielki bukiet czerwonych róż, aby wspólnie z Kapelanem Polaków na Żytomierszczyźnie zaśpiewać nowemu pasterzowi diecezji „Sto lat!”.

Jarosław Giżycki, chrystusowiec.

Foto ZOZPU

DSC_0032 DSC_0033 DSC_0047 DSC_0058 DSC_0062 DSC_0086 DSC_0090 DSC_0091 DSC_0095 DSC_0124 DSC_0190 DSC_0198 DSC_0213 DSC_0218 DSC_0219 DSC_0226 DSC_0227 DSC_0228 DSC_0230 DSC_5060 DSC_5070 DSC_5078 DSC_5091 DSC_5092 DSC_5114 DSC_5132 DSC_5137 DSC_5139 DSC_5142 DSC_50921