Kondolencje ze Ślaska

1  
Katowice, 6 kwietnia 2021 r.

GP-WM.0442.5.1.2021

kondolencjeSlask1Pani  Wiktoria Laskowska-Szczur

Prezes Żytomierskiego Obwodowego Związku Polaków na Ukrainie

Szanowna Pani Prezes,

w imieniu władz Województwa Śląskiego: Zarządu oraz Sejmiku Województwa Śląskiego pragnę na ręce Pani Prezes złożyć wyrazy współczucia dla społeczności Polaków zamieszkujących Obwód Żytomierski, z powodu śmierci JE Księdza Biskupa Jana Purwińskiego, założyciela i członka Żytomierskiego Obwodowego Związku Polaków na Ukrainie. Zasługi Księdza Biskupa są nieocenione, był wielkim Polakiem, w najtrudniejszych czasach wspierał swoją modlitwą i pracą naszych Rodaków, za co został odznaczony Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Zasługi RP. Prowadził przez długie lata działalność charytatywną, zawsze był ostoją wiary i obrońcą polskości. Dzięki Jego staraniom powstała jedna z najważniejszych polskich organizacji społecznych na Ukrainie, a pierwsza na Żytomierszczyźnie – Żytomierski Obwodowy Związek Polaków.

Informację o śmierci JE Księdza Biskupa przyjęliśmy z ogromnym smutkiem. Łączymy się w żalu z wszystkimi Polakami na Żytomierszczyźnie, których duszpasterzem był Ksiądz Biskup Jan Purwiński.

Z wyrazami szacunku,

Marszałek Województwa Śląskiego Jakub Chełstowski

 

Przewodniczący Sejmiku Województwa Śląskiego Jan Kawułok

Przewodnicząca Komisji Współpracy Zagranicznej i Integracji Europejskiej Maria Materla

kondolencjeSlask1