Kondolencje śp. Bpa Jana Purwińskiego

Purwinski_nekrologKondolencje złożył Jan Dziedziczak, Sekretarz Stanu, Pełnomocnik Rządu RP do Spraw Polonii i Polaków za Granicą