Koroliski

POLSKI  LUDOWY
TANECZNY  ZESPÓŁ „KOROLISKI”

            Polski ludowy taneczny zespół „Koroliski” wykonuje tańce polskie został założony w 1991 roku Żytomierskim Obwodowym Związkom Polaków na Ukrainie przez Irenę i Świtelską, która opiekuje się zespołem do dziś. Choreografem zespołu jest Sergiej Świtelski.

            Nazwa zespołu „Koroliski” wywodzi się od nazwy pierwszych wiosennych kwiatów jakie rosną na Żytomierszczyźnie. Nazwany tak przez pierwszego prezesa Żytomierskiego Obwodowego Oddziału Związku Polaków na Ukrainie Walentyna Grabowskiego.

            W zespole pracują dwie grupy: średnia (9 – 14 roku życia)  i młodzieżowa (16 – 23 roku życia) kierownik pani Irena Świtelska. W programie zespołu jest 5 polskich tańców ludowych oraz 7 regionalnych tańców i suit. W programie zespołu znajdują się również ludowe tańce ukraińskie.

            Zespół często wyjeżdżał na koncerty do Polski. Brał udział w Festiwalu Dziecięcych Polonijnych Zespołów w Iwoniczu-Zdrój, na Mazowieckim Koncercie Młodzieży w Płocku , na Polsko-Ukraińskim Festiwalu Młodzieży w Warszawie, na Festiwalu  Kultury Kresowej w Mrągowie, Rzeszowie, wzięły udział w koncertach w Krakowie i w Bydgoszczy, Hrubieszowie oraz Siedlcach. Występy te dały możliwość zaznajomienia polskiego widza z kulturą Polaków na Ukrainie.

            Zespół bierze również aktywny udział w życiu kulturalnym Ukrainy, występując na różnych przeglądach i festiwalach: Festiwalu Polskiej Kultury na Ukrainie we; w Kijowie, w Łucku w Charkowie w 1995 roku. Co roku zespół występuje na Festiwalu Polskiej Kultury „Tęcza Polesia” w Żytomierzu, w Międzynarodowym Festiwalu „Lesini dżereła” w Nowogradzie Wołyńskim, w Romanowie, w Berdyczowie, Mikołajkowych spotkaniach w Doniecku. Zzwyciężyli w konkursie choreograficznym im.Pawła Wirskiego.

                                                    Prezes

                                                          Żytomierskiego Obwodowego

                                                           Związku Polaków na Ukrainie

                                                               Wiktoria Laskowska-Szczur