K O N C E R T CHORU “Chorus Culmensis”

corus_web

K O N C E R T

dn 09.07.2013 r. o 19:00

CHORU

“Chorus Culmensis”

Katedra Żytomierska pw. Św. Zofii

(Żytomierz, Pl. Zamkowy, 2)

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

corus_web“Chorus Culmensis” – “Chór Chełmiński” ma w swoim repertuarze pieśni religijne, patriotyczne, muzykę dawną, klasyczną i ludową. Śpiewa podczas uroczystości kościelnych, miejskich, państwowych, dla ludzi starszych, niepełnosprawnych i dzieci specjalnej troski.