Jubileuszowy Koncert Zespołu Pieśni i Tańca Śląsk w Żytomierzu!

plakat ukr smollPlakat Żytomierz 11 pl

Szanowni Państwo!

Serdecznie zapraszamy na

Jubileuszowy Koncert Zespołu Pieśni i Tańca Śląsk w Żytomierzu

poświęcony  30-leciu  Żytomierskiego Obwodowego

Związku Polaków na Ukrainie!
Zapraszamy do biura o odebranie zaproszeń w biurze Żytomierskiego Obwodowego Związku Polaków na Ukrainie ul. Teatralna 17/20 lok.111 !

wtorek, czwartek od 16:00-18:00 god.

Plakat Żytomierz 11 pl

plakat ukr smoll