Dni Kultury Polskiej w Żytomierzu

Amatorski ruch artystyczny jest żywiołem, który jednoczący różne pokolenia. Polacy Żytomierszczyzny niezależnie od wieku, bardzo cenią sobie te wartości, które świadczą o ich przynależności narodowej, o pielęgnowaniu dziedzictwa kulturowego.

Zgodnie z tradycją, Żytomierski Obwodowy Związek Polaków na Ukrainie przy wsparciu Żytomierskiej Obwodowej Administracji Państwowej, Żytomierskiej Obwodowej Rady, Żytomierskiej Miejskiej Rady i Konsulatu Generalnego RP w Winnicy oraz delegacji ze Śląska zorganizowały Dni Kultury Polskiej.

11-13 października 2013 roku w Żytomierzu odbyły się VI Dni Kultury Polskiej oraz XIX Międzynarodowy Festiwal Kultury Polskiej „Tęcza Polesia”, poświęcone Rokowi Witolda Lutosławskiego oraz 200–nej rocznicy urodzin Kazimierza Lubomirskiego pod Honorowym Patronatem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Marszałka Województwa Śląskiego Mirosława Sekuły.

Pomysłodawcami „Tęczy Polesia” – jednego z najstarszych Festiwali Kultury Polskiej na Ukrainie byli: pierwszy prezes Związku Polaków na Ukrainie Stanisław Szałacki i pierwszy prezes Żytomierskiego Obwodowego Oddziału Związku Polaków na Ukrainie Walenty Grabowski. „Symbolem Festiwalu została tęcza w kolorach flag państwowych Ukrainy i Polski – niebiesko-żołtej i biało-czerwonej. Tęcza wskazuje na pomyślność, przejść pod tęczą – to zapewnić sobie szczęście i miłość na wieki” – pisał W. Grabowski podczas Festiwalu Kultury Polskiej „Tęcza Polesia” w 1993 roku.

W tym roku VI Dni Kultury Polskiej w Żytomierzu zaszczycili swoją obecnością czcigodni goście, wśród których byli: wiceprzewodniczący obwodowej rady Włodzimierz Areszonkow, prezydent Żytomierza Wołodymyr Deboj, sekretarz Miejskiej Rady Lubow Cymbaluk, konsul generalny RP w Winnicy Krzysztof Świderek, prezes Winnickiego Kulturalno-Oświatowego ZPU Alicja Ratyńska, prezes ZPU w Kijowie Aniela Jurkowska, delegacja z Płocka na czele z prezydentemAndrzejem Nowakowskim, zastępca przewodniczącego Rady Miasta Płock Wojciech Hetkowski oraz delegacja z Bytomia na czele z prezydentem Damianem Bartylą. Przybyli honorowi goście z województwa śląskiego na czele z Zygmuntem Wilkiem, radnym III kadencji Sejmiku województwa śląskiego,prof. dr hab. Mirosław Nakonieczny – prorektor Uniwersytetu Śląskiego, płk. dypl. Roman Nowogródzki – komendant Wojskowej Komendy Uzupełnień, dyrektor Kopalni Węgla Kamiennego „Bobrek – Centrum” w Bytomiu Andrzej Malesza, wicestarosta powiatu gliwickiego Waldemar Dombek, radny gminy Pilchowice Mariusz Madeja, wójt gminy Ciasna Zdzisław Kulej.

Żytomierzanom i gościom VI Dni Kultury Polskiej zaprezentowano obszerny i ciekawy program, m.in.: „Święto pasowania pierwszoklasistów” na uczniów polskiej klasy w Ogólnokształcącej Szkole Średniej nr 28 w Żytomierzu; spotkanie z maturzystami (na którym przedstawiono możliwości studiowania na wyższych uczelniach w Polsce). Delegacje najbardziej wzruszył występ świeżo pasowanych uczniow, ze łzami w oczach słuchali wierszy i piosenek w ich wykonaniu. Na koniec prezydent Damian Bartyla podarował dzieciom słodycze.

W Żytomierskiej Obwodowej Bibliotece im. O. Olżycza została otwarta wystawa „Na szlaku do wolności”.Organizatorem była Berdyczowska Rejonowa Rada oraz Narodowe Muzeum im. Josepha Conrada Korzeniowskiego.  Dyrektor muzeum im. Josepha Conrada Korzeniowskiego przedstawił zbiory poświecone 150. rocznicy Powstania Styczniowego.

«Przestrzenie piękna»: to kolejna wystawa prac uczniów Szkoły Artystycznej Żytomierskiej Rady Miejskiej i Żytomierskiej SzkołyMuzycznej im. Borysa Latoszyńskiego.

Dla miłośników muzyki klasycznej w Żytomierskiej Muzycznej Szkole nr 1 im. B. Latoszyńskiego odbyły się koncerty w wykonaniu uczniów szkoły muzycznej w ramach obchodów 100. rocznicy urodzin wybitnego polskiego kompozytora i organizatora życia muzycznego Witolda Lutosławskiego „Dialogi z tradycją” oraz „Do Ojczyzny z szacunkiem” w ramach obchodów 200. rocznicy urodzin Kazimierza Lubomirskiego, gdzie zaprezentowano nutowe wydanie serii „Muzyczny Skarbiec Wołynia”.  Wiele wysiłku w organizację i przeprowadzenie koncertów włożyła p. dr Irena Kopoć, będąc jednocześnie główną inicjatorką przedsięwzięć.

Festiwal „Tęcza Polesia” przyczynił się do nawiązania współpracy pomiędzy Polską a Ukrainą. Na scenie Wielkiej Sali Koncertowej Żytomierskiej Teleradiokompanii w obecności licznie zgromadzonej publiczności prezydenci miast Płocka i Żytomierza podpisali oficjalną Umowę o współpracy. Odtąd nasze miasta stały się miastami partnerskimi.

Festiwal „Tęcza Polesia” stał się tradycyjnie centralnym punktem obchodów Dni Polskiej Kultury. Koncert ten, dostarczył wiele niezapomnianych wrażeń i wzruszeń. Na scenie wypełnionej po brzegi sali Żytomierskiej Państwowej Teleradiokompanii zaśpiewały i zatańczyły Zasłużone dla Kultury Polskiej zespoły Żytomierszczyzny: „Koroliski”, „Dzwoneczki”, „Poleskie Sokoły”, a także znane i lubiane przez widzów: trio „Ażur” i zespół „Srebrne głosy” z Winnicy, Dina Chalimonczuk z Olewska i inni artyści z różnych miast Ukrainy. Dni Kultury Polskiej są zawsze okazją do pokazania całorocznej pracy zespołów polskich, m.in. prezentowane są nowe programy, kompozycje choreograficzne, wzrasta kunszt wykonawczy uczestników i zainteresowanie ze strony publiczności. W Festiwalu wzięły udział najlepsze zespoły, soliści, którzy skądinąd byli laureatami innych konkursów na terenie Ukrainy. Tradycyjny program Festiwalu został rozszerzony i ubogacony występem Żeńskiej Orkiestry Salonowej z Katowic.

Podczas festiwalu zostały wręczone nagrody dla działaczy ruchu polskiego Żytomierszczyzny za aktywną działalność społeczną podtrzymującą rozwój polskiej i ukraińskiej kultury.Wśród nagrodzonych są wieloletni działacze polonijni.Żytomierska Obwodowa Rady nagrodziła Wandę Laskowską (prezesa ZPU w Korosteniu) i Wojciecha Gabrielskiego (prezesa Polskiego Kulturalno – Oświatowego stowarzyszenia w Różynie). Prezydent Żytomierza nagrodził Kapelana Polaków Żytomierszczyzny ks. Jarosława Gizyckiego, R. Smirnową (dyrygent Katedralnego Chóru), A. Pietruszewską (nauczycielkę jezyka polskiego), W. Zubarewą (nauczycielkę j. polskiego i kierownika Polskiego Teatru Lalek). Konsul Generalny RP Krzysztof Świderek wręczył podziękowanie Wiktorii Laskowskiej – Szczur (prezes Żytomierskiego Obwodowego ZPU) za wkład w promocję kultury polskiej i języka polskiego w Winnickim Okręgu Konsularnym oraz za działania inspirujące miejscowych Polaków do zachowania więzi kulturowej z Polską.

Nazajutrz w kościele katedralnym ordynariusz diecezji acbp Piotr Malczuk odprawił Mszę Św. w intencji Polaków Żytomierszczyzny. W kazaniu Jego Ekscelencja zaznaczył, jak wielką wartość posiada cnota wdzięczności i podkreślił rolę Polaków w zachowaniu i przekazaniu daru wiary i polskości w czasach komunistycznego reżimu. Polacy tworzyli opokę, na której opiera się Kościół na Ukrainie i za to należy się im wdzięczność. Ksiądz Arcybiskup podziękował organizatorom VI Dni Polskich i XIX Międzynarodowego Festiwalu „Tęcza Polesia”.

Na zakończenie Dni Kultury Polskiej w niedzielę 13 października 2013 odbył się koncert Żeńskiej Orkiestry Salonowej pod batutą Grzegorza Mierzwińskiego. Artyści zaprezentowali różne kierunki sztuki wokalnej i instrumentalnej począwszy od opery a kończąc na repertuarze kościelnym.

Słuchacze nagrodzili wykonawców gromkimi brawami, ponieważ koncert poruszył ich do głębi budząc szczery podziw.

W  imieniu organizatorów składamy podziękowanie Zygmuntowi Wilkowi oraz wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowania i przeprowadzenia VI Dni Kultury Polskiej.

Dr Wiktoria Wachowska

Image000 Image001 Image002 Image003 Image004 Image005 Image006 Image007 Image008 Image009 Image010 Image011 Image012 Image013 Image014 Image015 Image016