XIV Festiwal Polskiej Kolędy na Żytomierszczyżnie

af korosten 2019 smSerdecznie zapraszamy na XIV Festiwal Polskiej Kolędy na Żytomierszczyżnie, który odbędzie się 15 grudnia 2019 roku w Korosteniu.

Polska Kolęda na Żytomierszczyżnie w Korosteniu pomaga w zabliźnianiu pogłębiającego się rozdźwięku między duchowym, a materialnym światem człowieka. Piękna forma kolędy i pastorałki stanowi w dorobku muzycznym, ale i kulturowym swoistą perłę łączącą pokolenia, zapewniającą jedność i ciągłość kulturową, wzbogacającą głębię doznania duchowego.

Festiwal jest pierwszym etapem XXVI Międzynarodowego Festiwalu Kolęd i Pastorałek w Będzinie.

Organizatorem jest Korosteński Związek Polaków na Ukrainie, Żytomierski Obwodowy Związek Polaków na Ukrainie przy wsparciu Burmistrza Włodzimierza Moskalenki oraz Konsulatu Generalnego RP w Winnicy.