PASTERKA POLSKA W ŻYTOMIERZU

Żytomierski Obwodowy Związek Polaków na Ukrainie

zaprasza na

Polską Pasterkę w Żytomierzu

24 grudnia o 22:00 god.

Katedra kijowsko-żytomierska pw. św. Zofii

 

Po mszy świętej odbędzie się dpasterkazielenie opłatkiem.

 

Pasterka, która najczęściej jest odprawiana o północy z 24 na 25 grudnia ma na celu upamiętnienie oczekiwania i modlitwy pasterzy, którzy jako pierwsi złożyli hołd narodzonemu Chrystusowi.

Czekamy!