Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego w Żytomierzu

afisza                     Żytomierska Obwodowa Administracja Państwowa

Żytomierski Obwodowy Związek Polaków na Ukrainie

pod Patronatem  Honorowym

Konsula Generalnego RP w Winnicy Tomasza Olejniczaka

 Serdecznie zapraszamy na obchody

Międzynarodowego Dnia  Języka Ojczystego

18 lutego  w  Żytomierzu

Program:

12:00 – X Konkurs Ortograficzny „Mistrz Ortografii Polskiej”   (Żytomierska Obwodowa Biblioteka ul. Nowy Bulwar , 4).

13:00 – Konkurs Historyczny (Żytomierska Obwodowa Biblioteka ul. Nowy       Bulwar , 4).

14:00 – Akademia do Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego (Żytomierska Obwodowa Biblioteka ul. Nowy Bulwar, 4).

Сelem obchodów Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego jest  promocja i ochrona różnorodności językowej, jako dziedzictwa kulturowego na Ukrainie.

Konkurs jest przeznaczony dla uczniów szkół oglnoksztacących,  sobotnio – niedzielnych szkółek z Żytomierza i obwodu żytomierskiego.

Zwycięzcy X Konkursu Ortograficznego „Mistrz Ortografii Polskiej” otrzymają nagrody rzeczowe, dyplomy, oraz nagrodę w formie udziału w Zlocie Młodzieży Polskiej w Polsce.

Zgłoszenia prosimy kierować do  Żytomierskiego Obwodowego Związku Polaków na Ukrainie do 15 lutego 2017 r.  na adres ul. Teatralna 17/ 20 каб.111 10014 m. Żytomierz; e-mail: zpuzytomierz@mail.ru

W zgłoszeniu prosimy zaznaczyć imię i nazwisko, datę urodzenia, telefon kontaktowy, punkt nauczania języka polskiego, imię i nazwisko nauczyciela.