Chrystus Pan Zmartwychwstal

 

 

 

 

 

 

 

Chrystus Pan Zmartwychwstał!
Radosnych – Cudem Wielkiej Nocy,
Ciepłych – obecnością bliskich,
Pełnych wiosennego słońca
i odradzającej się przyrody,
zdrowych, radosnych
oraz spokojnych
Świąt Wielkanocnych

Życzy

Prezes
Żytomierskiego Obwodowego
Związku Polaków na Ukrainie

Wiktoria Laskowska-Szczur